FREE WEBINAR

Финанси за нефинансисти с
Мирослав Митков

null

Очквайте скоро

null

Онлайн

Запиши се за

FREE WEBINAR

ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

Управляваме ли добре своя бизнес? Разбираме ли правилно основните термини във финансирането? Какви са главните регулации на финансите, защо са необходими и защо планирането е изключително важно за бизнеса? Всичко това можем лесно да разберем, като го пречупим през практика и примери.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО?

. За нефинансисти;

. За мениджъри;

. За служители от всякакви нива на управление;

МИРОСЛАВ
МИТКОВ

Мирослав Митков е консултант на свободна практика, с богат опит в сферата на финансовото управление и анализи, счетоводство на фирми, бизнес развитието, планирането, бюджетирането и контрола. Натрупва солиден опит и в развитието, ре-инженеринга и въвеждането на бизнес процеси, което до голяма степен се дължи на участието му във въвеждането на няколко билинг и ERP системи.

Мирослав има задълбочени познания в мениджмънта, законодателството и регулацията на ВиК сектора. Участва в изработването на регулаторната подзаконова рамка, както и във въвеждането на процеси по сравнителен анализ (бенчмаркинг) във водния сектор в България.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

1. Основни понятия във финансите, подкрепени с множество примери от практиката;

2. Как да преценявате лесно състоянието на една организация;

3. Главни принципи на планиране и бюджетиране;

4. Как да приложите тези знания в собствената си организация.

Линк към FREE WEBINAR