ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

Даниела обучава делегати от над 10 години. През тези години е обучила хиляди делегати от частни и държавни институции (сред тях са Microsoft, Sitel, Pepsi, Unitcargo, Pipe System Bulgaria, Novartis, Столична община, Български зъболекарски съюз, Сдружение на фамилния бизнес, Институтът по публична администрация,  както и големи правни кантори, частни и правителствени организации), както и много студенти в различни университети, в които е преподава (ВУЗФ, УНСС, Sheffield, УНИБИТ и Софийски университет).

Доц. д-р Даниела Илиева е сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг. Тя е експерт по презентационни умения и публична реч, придобила образователна степен доктор с разработка на тема „Методика за усъвършенстване на презентационни умения”.

Професионален трейнър-консултант по бизнес етикет и протокол, доц. д-р Даниела Илиева е сертифицирана от EUROPROTOCOL – Европейското Училище за Протокол. Профилът й включва богат опит в бизнес коучинг, мениджмънт на бизнес процеси, бизнес комуникации, публични изяви и говорене пред публика, междукултурна комуникация и презентационни умения.

Доц. д-р Даниела Илиева е често канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития, както и в световно признатото събитие TEDx.

ЗА МЕН

Освен преподавател и корпоративен обучител, доц. д-р Даниела Илиева е Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет” –  българска неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти в областта на правните, технологичните, икономическите и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор.

Даниела е сертифициран експерт по Международен туризъм и хотелиерски мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, и магистърска степен по Маркетинг. Освен това е доктор по Икономика (Социално Управление) и е добила академичната длъжност доцент по Управление на бизнес процеси и бизнес комуникации с книгата си „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: процес, насоки и програми”).

  Всички курсове на доц. д-р Даниела Илиева: