FREE WEBINAR

Бизнес Комуникация с
ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

null

Онлайн

Получи запис от online webinar

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Междуличностната комуникация е изключително важна за всекидневните социални и бизнес контакти. Всеки се старае да направи, така че посланието, което изпраща, да бъде получено и разбрано и да разбира онова, което отсрещната страна се опитва да каже. При всички професии способността да се общува е от голямо значение и много малко взаимоотношения могат да бъдат реализирани без нея.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО?

За всички, които са готови да поемат отговорност. За тези, които са готови да осъзнаят, че времето е най-ценният ни ресурс и как комуникираме в забързаното време, е ключово за успеха ни в лични и в бизнес отношения. Комуникацията играе основна роля за ефективността на всеки и стои на едно от челните места в списъка на критериите за успех.

. Търговци, които искат да подобрят комуникационните си умения;

. Хора със собствен бизнес или с желание да стартират такъв;

. Мениджъри, управители и функционални мениджърски позиции от Middle management – Търговски, Маркетинг, Финансови, HR и пр.;

. Специалисти на свободна практика.

ДОЦ. Д-Р
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

Тя е един различен лектор. През нейните обучения за бизнес етикет, бизнес комуникации, презентационни умения, международен протокол или управление на бизнес процеси са преминали хиляди хора.

Единственият трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и мениджмънт на имиджа.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

В рамките на интерактивния уебинар, участниците ще получат информация и модели, които могат да приложат веднага след него – не само в бизнес план, но и в личен:

1. Един различен комуникационен модел и различията между участниците в комуникационния процес;

2. Комуникационните бариери и предизвикателства, породени от различията между поколенията;

3. Техники за вербална манипулация, внедрени въпроси, команди и контрол на разговора;

4. Ключово познание за невербалната комуникация и как да разчитаме скритите послания на тялото чрез наблюдение и декодиране на невербалното общуване и правилно разчитане на жестовете.

ГЛЕДАЙ НА ЗАПИС FREE WEBINAR