ОБУЧЕНИЕ
Бизнес Комуникация с
ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

null

ОЧАКВАЙТЕ

null

Hobelix Hub / Online

ВКЛЮЧИ СЕ В

ПРАКТИЧЕСКАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Междуличностната комуникация е изключително важна за всекидневните социални и бизнес контакти. Всеки се старае да направи, така че посланието, което изпраща, да бъде получено и разбрано и да разбира онова, което отсрещната страна се опитва да каже. При всички професии способността да се общува е от голямо значение и много малко взаимоотношения могат да бъдат реализирани без нея.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО?

За всички, които са готови да поемат отговорност. За тези, които са готови да осъзнаят, че времето е най-ценният ни ресурс и как комуникираме в забързаното време, е ключово за успеха ни в лични и в бизнес отношения. Комуникацията играе основна роля за ефективността на всеки и стои на едно от челните места в списъка на критериите за успех.

.Търговци, които искат да подобрят комуникационните си умения;

. Хора със собствен бизнес или с желание да стартират такъв;

. Мениджъри, управители и функционални мениджърски позиции от Middle management – Търговски, Маркетинг, Финансови, HR и пр.;

. Специалисти на свободна практика.

ДОЦ. Д-Р
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

Тя е един различен лектор. През нейните обучения за бизнес етикет, бизнес комуникации, презентационни умения, международен протокол или управление на бизнес процеси са преминали хиляди хора.

Единственият трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и мениджмънт на имиджа.

За първи път ще бъде обучител на отворен за широката аудитория формат, благодарение на Novas Artes.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

В рамките на обучението, участниците ще получат знания и практически умения, които могат да приложат веднага след него, не само в бизнес план, но и в личен:

1. Един различен комуникационен модел и различията между участниците в комуникационния процес;

2. Комуникационните бариери и предизвикателства, отправени от различията между поколенията;

3. Техники за вербална манипулация, внедрени въпроси, команди и контрол на разговора;

4.Ключово познание за невербалната комуникация –  как да разчитаме скритите послания на тялото чрез наблюдение и декодиране на невербалното общуване и правилно разчитане на жестовете.

ПРОГРАМА

от 09:30ч до 16:30ч включва следните модули

Отговорният комуникационен модел

Комуникацията в 21ви век и след COVID-19, поемане на отговорност в комуникационния процес, НЛП техники, ценностна система, различия и убеждения, разбиране на себе си и другите.

Какво ни казва тялото? 

Невербална комуникация.

Думите, които казваме и които не казваме

Вербална комуникация и вербална манипулация. Думите, чрез които можем да манипулираме.

Презентиране, бизнес презентации

Как да презентираме себе си и нашите бизнес успехи по най-добрия начин? Умението да убедим отсрещната страна.

Цени за участие

Online

250 лв.

✔достъп до 20 часа видео обучение;
✔презентации за сваляне;
✔СЕРТИФИКАТ

Присъствено обучение

420 лв.

✔достъп до 20 часа обучение на живо;
✔презентации за сваляне;
✔участие в практически задачи;
✔индивидуална обратна връзка от лектора;
✔СЕРИФИКАТ

До началото остават

2020/06/20 10:00:00