Защо е важно бизнес планирането?

Много от нас желаят да създадат и управляват собствен бизнес. Имаме мотивацията, идеите и желанието да стартираме нов проект, който да ни донесе професионални, личностни и финансови резултати. Но дали само това е достатъчно? За да създадем или да ръководим успешен бизнес, трябва да сме запознати с бизнес планирането и това как да работим с…