“Комуникация НАвреме и НА място” – книга за отговорността

Доц. д-р Даниела Илиева е автор на книгата „Комуникация НАвреме и НА място“. Целта на книгата е да подготви читателя за едно различно общуване. Дава се концептуална рамка и специфични умения за комуникация в комплексна среда. Представят се инструменти за постигане на лични, академични, професионални и стратегически бизнес цели. В книгата се представят умения за…