МАРИЯ ДОЙЧИНОВА-СТОЙЧЕВА

Мария Дойчинова – Стойчева е ПР професионалист с повече от 20 години опит в областта на корпоративните комуникации. Тя оглавява тази стратегическа дейност последователно в “Софийска вода” и в ЧЕЗ.

 

Мария презентира кризисни комуникации в Университета Квадрига за приложни науки в Берлин и води уебинари по различни комуникационни теми.

За множеството реализирани успешни проекти в областта на кризисните комуникации, корпоративната социална отговорност, вътрешните комуникации и устойчивото развитие, Мария Дойчинова – Стойчева е награждавана многократно от престижни междунаридни организации като Европейската Асоциация на ПР Директорите и ПР Практиците, САБРЕ, Българското дружество за връзки с обществеността, Българския форум на бизнес лидерите, Камарата на строителите в България и др.