ОБУЧЕНИЕ
Финанси за нефинансисти с
МИРОСЛАВ МИТКОВ

null

03.11 - Старт

null

Hobelix Hub

ВКЛЮЧИ СЕ В

ПРАКТИЧЕСКАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

Управляваме ли добре своя бизнес? Разбираме ли правилно основните термини във финансирането? Какви са главните регулации на финансите, защо са необходими и защо планирането е изключително важно за бизнеса? Всичко това можем лесно да разберем, като го пречупим през практика и примери.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО?

. За нефинансисти;

. За мениджъри;

. За служители от всякакви нива на управление;

МИРОСЛАВ
МИТКОВ

Мирослав Митков е консултант на свободна практика, с богат опит в сферата на финансовото управление и анализи, счетоводство на фирми, бизнес развитието, планирането, бюджетирането и контрола. Натрупва солиден опит и в развитието, ре-инженеринга и въвеждането на бизнес процеси, което до голяма степен се дължи на участието му във въвеждането на няколко билинг и ERP системи.

Мирослав има задълбочени познания в мениджмънта, законодателството и регулацията на ВиК сектора. Участва в изработването на регулаторната подзаконова рамка, както и във въвеждането на процеси по сравнителен анализ (бенчмаркинг) във водния сектор в България.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

1. Основни понятия във финансите, подкрепени с множество примери от практиката;

2. Как да преценявате лесно състоянието на една организация;

3. Главни принципи на планиране и бюджетиране;

4.Как да приложите тези знания в собствената си организация.

ПРОГРАМА

Период: 03 – 17 ноември, от 18:30ч до 20:30ч и включва следните 3 модула

03.11 – ЗАКОНОВА РАМКА

Как да разчитаме финансови отчети.
Какво представлява закона за счетоводството и кой какви отговорности носи.

10.11 – СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕг.

Мисия, визия, план.
Бюджети – видове, изготвяне, бюджетен процес.

17.11 – ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИ

Какви са основите, методите и рисковете.
Да вложим ли или не ?
БОНУС – управление на личните финанси.

Цени за участие

Присъствено обучение

450 лв.

✔достъп до обучение на живо;
✔участие в практически задачи;
✔индивидуална обратна връзка от лектора;
✔СЕРТИФИКАТ

Очаквайте скоро

2020/11/03 18:30:00