МИРОСЛАВ МИТКОВ

Мирослав Митков завършва магистратура по специалност „Инженерна икономика и мениджмънт“ към ХТМУ. Професионалният си живот започва в телекомуникациите, където в рамките на 13 години заема различни ръководни позиции. Участва активно в процеса по създаването на третия мобилен оператор в България. От 2008 г. започва работа в сферата на ВиК сектора, като последователно е финансов контрольор, финансов и търговски директор на най-големия и единствен частен ВиК оператор в България.

От 2013 г., Мирослав работи като консултант на свободна практика, а от 2014 г. е консултант на IAWD и Световна банка. Участва активно в реализирането на различни проекти, като най-важните са:
. Въвеждане на процесен бенчмаргинг във ВиК сектора в България;
. Наредба за качеството и цените на ВиК услугите в България;
. Изготвяне на бизнес планове на ВиК оператори;
. Анализ и ре-инженеринг на търговските процеси на няколко ВиК оператори;
. Обучение на ВиК оператори, КЕВР, МРРБ и в новата регулаторна рамка;
. Национален инвестиционен план.
Съсобственик е на строително дружество Constructionheads и партньор в предприемаческа организация Solutionheads.

  Всички курсове на Мирослав Митков: