ОБУЧЕНИЕ
Езикът на жестовете с БОРИС БЪНДЕВ и МАРИНЧЕЛА ПЕЕВА

null

СТАРТ - 14.10.2021

null

НА ЖИВО И ОНЛАЙН

ВКЛЮЧИ СЕ В

ПРАКТИЧЕСКА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
ЕЗИКЪТ НА ЖЕСТОВЕТЕ

Нашият курс е насочен към всякакви хора, които имат искрен интерес към жестовия език и искат да бъдат носители на тази социална промяна като добавят още едно умение в професионалната си автобиография – жестов език. Психолози, адвокати, лични лекари, ветеринари, педагози, служители в увлекателния бизнес и т.н. 

Както и най-вече да създаде и вдъхнови едно ново поколение от жестови преводачи, които да обслужват интересите на глухите хора. А във всички тези усилия стои една проста истина – хората с увреден слух искат да участват в ежедневния живот и да правят всички онези неща, които останалите хора правят.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО?

. Всеки, който иска да обогати социалните си умения и чувствителност;

. Хора, които активно комуникират в работна и бизнес среда, искат да представят себе си по-добре и да владеят ситуацията;

. Специалисти, които презентират, изнасят лекции и речи с желание да подобрят ораторските си умения и дикция пред публика, да ѝ повлияят и тя да си тръгне доволна;

. За всеки, който иска да разбере повече и да се докосне до жестовия език в бизнеса и в живота;

. Постоянно повишаване на квалификацията и учене през целия живот.

БОРИС
БЪНДЕВ

Борис Бъндев учи кино-режисура в Испания. Кариерата му стартира в различни сфери – от корпоративна,  неправителствена и артистична, до участието  му на значими интернационални платформи в  Италия, Испания и САЩ. Израства с глухи  родители и е близо до социалните проблеми. Не  е тайна, че обича бойните изкуства,  самоиронията и отскоро котките.

МАРИНЧЕЛА
ПЕЕВА

Маринчела Пеева или накратко Мари, е човекът, който с огромна любов и страст преподава жестов език, във всеки край на света. Тя е сертифициран лектор и професионалният ѝ опит се шири между няколко държави – Дания, Франция, Финландия. Самата тя е глуха и знае, че това е суперсила, защото владее жестов език. Мари е един от малкото глухи хора в България, които владеят международния жестов език.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?

1. Особености на общуването с жестов език в различни социални ситуации;

2. Глуха общност и глуха култура;

3. Особености в общуването на глухите хора;

4. Усвояването на умения както за продуциране на изказвания на жестов език, така и за разбирането на жестов език в различни комуникативни ситуации;

5. Дактилни системи – предаване на словесни думи като поредица от букви от писмения словесен език с помощта на движения на едната или двете ръце;

6. Участие на артикулацията в общуването с жестов език, участие на мимиката на лицето, както и други подражателни и изразителни средства;

7. Индивидуален превод в област „Администрация и управление“;

8. Морални принципи в преводаческата дейност – принцип на коректност, точност и безпристрастност;

9. Срещи на живо с гост-лектори, които са представители на глухата общност.

ПРОГРАМА

Период от 5 седмици, веднъж седмично, от 18:00ч до 21:00ч и включва следните 5 модула

ВЪВЕДЕНИЕ В ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК
/14.10 – четвъртък/

✔ Въведение в историята и културата на глухите хора;

✔ Поздрави, обръщения, неформално общуване;

✔ Дактилни системи;

✔ Общуване в работна среда, изразяване на учтивост;

✔ Дактилни системи.

ПАНТОМИМА НА ЖЕСТОВЕТЕ
/21.10 – четвъртък/

✔ Обясняване на етимологията на жестовете чрез имитация и подобие;

✔ Пространствено позициониране на жестовете и използване на пространството при комуникация;

✔ Ролята на артикулацията и отчитането по устните при жестовото общуване;

✔ Изразяване на действия, отнасящи се до миналото, настоящето и бъдещето.

ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК И ЛИЧНИЯТ СТИЛ
/28.10 – четвъртък/

✔ Изграждане на личен стил и характер в жестовия език;

✔ Разговор с глух човек – представяне и използване на научените жестове;

✔ Разказване, предаване на последователност от събития.

ЕМОЦИИ И ПСИХОЛОГИЯ В ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК
/04.11 – четвъртък/

✔ Познаване на езика на тялото;

✔ Жестовият език като инструмент за себепознание;

Особености на жестовото общуване на живо, пред публика, на екран, жестовия език за художествени цели (поезия, театър) и в други ситуации.

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА ЖЕСТОВЕТЕ
/11.11 – четвъртък/

✔ Етика и конфиденциалност в жестовия език;

✔ Превод от словесен към жестов език;

✔ Превод от жестов към словесен език (обратен превод);

✔ Често срещани сценарии и проблеми.

Цени за участие

ONLINE ОБУЧЕНИЕ

180 лв.

✔ достъп до видеозапис от всеки модул;
✔ презентации/материали за сваляне;
✔СЕРТИФИКАТ

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

290 лв.

✔ достъп до видеозапис от всеки модул;
✔ презентации/материали за сваляне;
✔ участие в практически задачи;
✔ индивидуална обратна връзка от лектора;
✔ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ ИЛИ РАБОТА;
✔СЕРТИФИКАТ

До началото остават

2021/10/14 18:00:00