БОРИС БЪНДЕВ

БОРИС БЪНДЕВ учи кино-режисура в Испания. Кариерата му стартира в различни сфери – от корпоративна,  неправителствена и артистична, до участието  му на значими интернационални платформи в  Италия, Испания и САЩ. Израства с глухи  родители и е близо до социалните проблеми. Не  е тайна, че обича бойните изкуства,  самоиронията и отскоро котките.

Очаквайте още скоро!

  Всички курсове на Борис Бъндев: